Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

 

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Stredni polabi

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Jenstejn znakObec Jenštejn

 

 

Informace o zápisu do Svazkové školy Panské pole - Základní škola  na školní rok 2017/18

 

Zápis proběhne ve středu 19. 4. 2017 v Přezleticích a ve čtvrtek 20. 4. 2017 v Jenštejně vždy od 14:00 do 17:00 hodin. Přednostně budou přijímány děti, které mají spolu s alespoň jedním rodičem  trvalý pobyt v obcích, zřizujících Svazkovou školu. Pokud bude místo, doplníme třídy o uchazeče bez trvalého pobytu, s nájemní smlouvou v obcích Svazkovou školu zřizujících.

 

K zápisu budete potřebovat občanský průkaz, rodný list dítěte a budoucího prvňáčka. Žádost o přijetí dítěte, zápisový list a souhlas rodičů dostanete u zápisu.

 

Místo konání zápisu:

19.4.2017 Přezletice budova Mateřské školy
20.4.2017 Jenštejn Obecní úřad

 

 

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro Vaše dítě, musíte o něj podle novely školského zákona (§37) požádat nejpozději v době zápisu nebo dříve. K žádosti musíte přiložit potvrzení pedagogicko psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa = dvě přílohy. Žádost o odklad si můžete stáhnout zde: doc pdf

 

Kontakt na Pedagogicko- psychologickou poradnu pro Prahu – východ:
Mochovská 570, 194 00 Praha 9, 
Vedoucí odloučeného pracoviště: PaedDr. Michaela Trávníčková

Telefon: 281867331-4  
 

Kritéria pro přijetí dítěte do prvního ročníku Svazkové školy Panská pole – Základní školy ve školním roce 2017/18

 

1) Přednostně děti s trvalým pobytem v obcích zřizujících Svazkovou školu- v Přezleticích, Podolance a Jenštejně a trvalým pobytem alespoň jednoho z rodičů v těchto obcích.

 

2) Pokud bydlíte v těchto obcích v nájmu a nejste zde přihlášeni k trvalému pobytu, předložte u zápisu nájemní smlouvu + doklad o využívání místa k pobytu (potvrzení pošty o doručování zásilek, adresa na bankovním výpisu, vyúčtování elektroodběru …). 

 

Poznámka: V případě, že nebudeme moci přijmout děti pro velký počet uchazečů, rozhodne o přijetí veřejné losování. Ti, kterých se to případně bude týkat, budou o termínu losování vyrozuměni s časovým předstihem. 

 

Monika Dragounová 
ředitelka Svazkové školy Panská pole

 

Zveřejněno dne 24.3.2017


Představení Koncepce Svazkové školy Panská pole - Základní školy Dobrovolného svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn   a nástin jejího fungování ve školních  rocích 2017/ 2018 a 2018/ 2019   

 

Svazková škola Panská pole je projekt dobrovolného svazku obcí, který vznikl k vyřešení kritické nedostatečnosti počtu míst pro žáky obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn ve školských zařízeních v oblasti. Nemožnost uzavřít smlouvu s novou spádovou školou, výpovědi ze ZŠ Vinoř, naprosto žádné garance toho, zda či jaký počet našich žáků přijmou okolní školy pro následující školní roky, způsobily nutnost rychlého řešení problematiky umísťování žáků do prvních tříd. Z toho důvodu se zastupitelstva obcí rozhodla založit dobrovolný svazek obcí za účelem výstavby školy nové, plně zajišťující výuku ve všech devíti ročnících povinné školní docházky.

 

Projektování nové školy běží na plné obrátky, přiměli jsme Vládu ČR, aby se problémem příměstských škol zabývala, a máme schváleny prostředky ve výši cca 250 mil. Kč na stavbu svazkové školy. Věříme, že výstavba začne na přelomu roku a do dvou let nastoupí žáci do nové, moderní budovy školy s nadstandardním technologickým vybavením.

 

Naší snahou je zajistit provoz vlastní školy již pro školní rok 2017/2018 a to nad rámec zákonných povinností, přestože bychom pouze mohli požádat Středočeský kraj o přidělení spádové školy. Takové řešení je pro svazek až tou poslední možností. V případě, že by selhaly veškeré ostatní alternativy, tuto možnost využijeme. Již několik jiných obcí v kraji se rozhodlo problém takto vyřešit. Naše cesta je jiná, veškeré naše úsilí směřujeme k provozování vlastní školy v pronajatých prostorách a následného přestěhování se do nově postavené školy.

 

O vhodných prostorech k pronájmu jsme jednali na několika místech v okolí. Najít prostory, které by splňovaly složité a náročné hygienické a jiné podmínky pro školu je velmi obtížné a naše snaha, trvající cca 9 měsíců, po různých peripetiích nakonec vyústila v dohodu s vedením Brandýsa nad Labem, kterému se podařilo najít prostory v budově Pedagogické fakulty UK. Horečně pracujeme na zapsání školy do rejstříku škol. Jedná se o poměrně složitý proces, kterému předchází mnoho dílčích úkonů. Založení školské právnické osoby, konkurz na ředitele, schválení stavebním úřadem, hygienou a další. Již nyní je uzavřený konkurz a vybrán nový ředitel, respektive paní ředitelka. Tou je Mgr. Monika Dragounová, která připravuje personální zajištění, plán výuky a provozu školy. Nelze předjímat vyjádření orgánů, pokud však půjde vše dle předpokladů, nejpozději v dubnu se s ní jistě potkáte při zápisech do první třídy. Ještě před tím proběhne koordinační schůzka v obcích, které se zúčastní starostové, paní ředitelka a předseda svazku.  Výslednou kapacitu školy určí Krajská hygienická správa dle technických podmínek. Pro školní rok 2017/2018 předpokládáme  přijetí cca 25-30 dětí. V rámci svazku víme o větším počtu trvale hlášených předškoláků. Zejména rodičům předškoláků, kteří již mají sourozence v jiné škole, doporučujeme, aby zapsali své děti do ní. V případě zájmu bude umožněn jejich přestup do nově postavené budovy svazkové školy v Přezleticích. Všechny informace, které se nám podařilo získat ohledně přijímání dětí v okolních školách (ZŠ Vinoř, ZŠ Satalice, ZŠ Palachova a ZŠ Dřevčice) jsou uvedeny na konci tohoto článku.

 

Průběh prvních let svazkové školy

V prvních rocích výstavby budovy školy bude výuka zajištěna v pronajatých prostorách. Ve školním roce 2017/ 2018 a 2018/ 2019 bude probíhat výuka ve dvou učebnách Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem. 
Při potřebě snížit počet žáků v hodině, pro individuální přístup- např.: čtení, psaní, - budeme schopni rozdělit třídu na dvě menší skupiny žáků a výuku jim tím usnadnit. Po zkolaudování první budovy projektu svazkové školy a jídelny, bude výuka přesunuta do prostor svazkové školy a za přísných bezpečnostních podmínek bude probíhat současně výuka i výstavba druhé budovy tak, aby výuka nebyla narušována. Každým následujícím rokem bude škola přijímat další žáky. Celkově je kapacita školy počítána na 540 žáků.

 

Nyní představíme základní koncepci

Praktická a bezpečnostní opatření, která ještě upřesní školní řád.
Příjezd a příchod do školy

Svazek obcí nyní jedná se Středočeským krajem o zřízení autobusové linky, která má naše děti do školy svážet a odvážet. Doprovod mezi školou a autobusem zajistí školní personál. Škola bude otevřena od cca 7:15 (čas bude upřesněn) do max. 17 hodin.
 

Odchod dětí ze školy 
Samostatný odchod dítěte během výuky nebude možný. Žák může být předán pouze rodiči, nebo zákonnému zástupci. Není možné z bezpečnostních důvodů pustit dítě během výuky ze školy ani na základě písemné žádosti. Žáci budou mít od rodičů písemné sdělení, kdy a jak budou školu po výuce opouštět. Pokud bude žák po vyučování odcházet sám, na základě písemného sdělení, rodič za něj přebírá plnou zodpovědnost. Rodiče, pro které nebude přijatelný odpolední čas příjezdu autobusu, si pro děti dojedou sami.
Z hlediska bezpečnosti dětí jsou prostory zajištěny zábranou proti odchodu dítěte i proti vniknutí neohlášených osob. 

 

Před učebnami na chodbě budou pro děti připraveny skříňky na oblečení, každý žák bude mít svou vlastní.

 

Prostory pro výuku
Stolky a židle s nastavitelnou výškou pro správné sezení při psaní, interaktivní technika,  tabule, zvukotechnika, veškerý potřebný materiál na Vv, Pracovní výchovu, Hudební výchovu, tělocvična
 

Výuka
Výuka začíná v 8:00 hodin. 

Do 8:15 mají děti prostor pro snídani, ranní posezení s učitelkou.
Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách. 

 

1. hodina    8: 15 –   9: 00
2. hodina    9: 10 –   9: 55 , velká přestávka
3. hodina  10: 15 – 11: 00  , oběd
4. hodina   11: 40 – 12: 25

 

Výuka je plně v kompetenci pedagoga, který může dle potřeby přizpůsobit obsah vyučování potřebám dětí. To znamená, že v případě vysoké únavnosti dětí může mimo rozvrh zařazovat tělocvičnou, či relaxační chvilku, může použít delší časovou dotaci na docvičení učiva, podle potřeby žáků může koordinovat výuku jednotlivých předmětů, ovšem tak, aby byla zachována povinná časová dotace jednotlivých předmětů v týdnu. Výjimkou mohou být tzv. Projektové dny, či týdny, kdy bude výuka přizpůsobena potřebám projektu. 

Na oběd budou děti převáděny učitelkou do jídelny sousední ZŠ Palachova. Po obědě bude následovat poslední hodina výuky. Výběr ze dvou jídel bude možný na webových stránkách školy. Intenzivně doporučujeme rodičům, pečlivě zvážit výběr jídla, aby nedocházelo k potížím při obědě. 
 

Volnočasové aktivity
Škola má již nyní dojednány:
Kroužek zumby
Logopedie
Výtvarný kroužek
 

Osoby zajišťující výuku

Ve školním roce budou výuku zajišťovat – ředitelka školy a studentka 5. ročníku Pedagogické fakulty UK, obor učitelství prvního stupně, Vv. V případě nutnosti otevřít i druhou třídu prvního ročníku je zajištěna ještě jedna pedagožka s aprobací učitelství 1. stupeň sppg.(speciální pedagogika). Pobyt dětí ve školní družině bude zajištěn vychovatelkou. Každý další školní rok předpokládá další navýšení počtu pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výuka i chod školy. Po kolaudaci budovy svazkové školy bude škola navyšovat i počty nepedagogických pracovníků – uklízečky, kuchařky, vrátnou
 

Pedagogický tým:
Mgr. Monika Dragounová – ředitelka školy a vyučující aprobace 1.stupeň a Speciální pedagogika - učitelství, logopedie
 

Veronika Bačová – student pedagogické fakulty obor 1. stupeň – závěrečný ročník

 

Družina - zatím není ukončeno výběrové řízení -  1 vychovatelka
 

Termíny a místo veřejných schůzek

Informativní schůzka s rodiči:
14. 3. 2017 – 18:30 : Zasedací místnost OÚ Jenštejn přízemí
15. 3. 2017 - 18: 30 : Společenský sál OÚ Přezletice Veleňská 48

Termíny zápisu do Svazkové školy Panská pole- Základní škola:
19. 4. 2017 – 14:00 – 17:00 : Přezletice MŠ
20. 4. 2017 – 14:00 – 17:00 : Zasedací místnost OÚ Jenštejn přízemí

 

Případné dotazy můžete směřovat 

v otázkách provozu školy prozatím na e-mail ředitelky: reditelka@podolanka.cz
v technických a ostatních otázkách na e-mail předsedy svazku: macourek@hacer.cz
 

Informace k okolním školám:

ZŠ Satalice - odkaz zde 

Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 bude ve škole probíhat 5. a 6. dubna 2017. Otvírat budou 2 třídy s max. kapacitou 30 žáků, které předpokládají, že zaplní děti ze Satalic. V případě, že by byl prostor pro přijetí nespádových dětí, budou upřednostňovat ty, jejichž sourozenci jsou už žáky ZŠ Satalice.
ZŠ Satalice pořádá 22.2. od 18:00 schůzku pro rodiče budoucích předškoláků.

 

ZŠ Vinoř - odkaz zde

 termín zápisu   4. a 5.4.2017. První třídy budou vzhledem k počtu Vinořských dětí určitě 3. Naplnit by z prostorových důvodů chtěli do 25 žáků ve třídě. Ve školce mají 77 předškoláků a dětí s loňským odkladem – odhad je 65 až 70 dětí z Vinoře. Kritéria zápisu  zde  – přednost mají děti z Vinoře a pokud bude místo, budou mít přednost ti, co mají ve škole sourozence, ale nemusí se dostat všichni.
Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků bude v úterý 14.3. od 17 h ve školní jídelně.
 

ZŠ Palachova (Brandýs nad Labem) - odkaz zde

Na Základní škole a Mateřské škole Brandýs n. L. – St. Boleslav Palachova 337 se zápis koná v úterý 25.4.2017 od 13 do 18 hodin a ve středu 26.4.2017 od 14 do 17 hodin. Maximální počet přijímaných dětí bude okolo stovky. Více jim nedovolí celková kapacita školy, která je 750 žáků. To znamená, že otevřou pravděpodobně 4 třídy s počtem žáků okolo 25. Počet žáků z jejich spádové oblasti zatím vůbec nedokážou po zkušenostech z minulých let odhadnout. V loňském roce se totiž stalo, že zhruba 14 dnů před termínem zápisu se počet dětí v jejich spádové oblasti skokem o mnoho zvýšil (tzv. zápisová turistika). Jisté je, že nejprve budou muset vzít děti z jejich spádové oblasti. Pokud budou mít místo, pak budou přijímat děti z města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se nedostaly na své spádové školy. 
Den otevřených dveří ve středu 19. dubna 2017 od 8:00 do 16:00
 

ZŠ Dřevčice - odkaz zde 

Termín zápisu do ZŠ je ve čtvrtek 6.4.2017 od 14:00. Budeme otevírat 1 třídu 1.ročníku s kapacitou 15 žáků. V našem obvodu je 13 předškoláků, v případě volné kapacity ve třídě budou mít přednost žáci  mimo náš obvod, kteří již mají v naší MŠ nebo ZŠ sourozence. Bližší informace budou zveřejněny na našich webových stránkách.

 

ZŠ Radonice

Obec Radonice zahájí činnost nové školy 1.9. letošního roku s první třídou o kapacitě 20 dětí v prostorách Obecního domu, zápis dětí bude 19. a 20. dubna. 

 

ZŠ Dřevčice - odkaz zde

Informace o tom, zda je nějaká šance na přijetí dětí z Jenštejna, Podolanky či Přezletic jsme zatím neobdrželi.

 

Realizační tým přeje všem školákům ať mají jen samé jedničky a v nové škole jsou spokojeni

Obec Přezletice - Tomáš Říha - starosta
Obec Podolanka - Mgr. Monika Dragounová - starostka
Obec Jenštejn - Norbert Hlaváček - starosta
Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn -
Svazek obcí - Jan Macourek - předseda

 

Zveřejněno dne 15.2.2017

 


 

Dobrý den,
     vzhledem k výskytu ptačí chřipky a jelikož se Jenštejn nachází v pásmu dozoru (oblas s nejnižším rizikem), zveřejňujeme instrukce vydané státní veterinární správou. Všechny potřebné informace naleznete v následujících dokumentech:

 

Výskyt Lázně Toušeň 9.1.2017

 • Mapa s vyznačenými pásmy zde
 • Nařízení Státní veterinární spravy zde
 • ukončení mimořádných veter. opatření zde.

 

Výskyt Kostelec n/L 6.2.2017

 • Mapa s vyznačenými pásmy zde
 • Nařízení Státní veterinární spravy zde
 • ukončení mimořádných veter. opatření zde.

 

Výskyt Záryby 10.2.2017

 • Mapa s vyznačenými pásmy zde
 • Nařízení Státní veterinární spravy zde
 • ukončení mimořádných veter. opatření zde.

Zveřejněno dne 10.2.2017
 


 

 

30. 4. 2017

Tradiční pálení čarodějnic

Kalendář komunitních akcí v JenštejněZobrazit více

28. 4. - 30. 5. 2017

Veřejná vyhláška - Finančního úřadu pro Středočeský kraj

Úřední deskaZobrazit více

28. 4. - 30. 5. 2017

Veřejná vyhláška - oznámení Hlavního města Prahy

Úřední deskaZobrazit více

28. 4. - 30. 5. 2017

Veřejná vyhláška - oznámení Hlavního města Prahy

Úřední deskaZobrazit více

27. 4. - 13. 5. 2017

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Jenštejn

Úřední deskaZobrazit více

26. 4. 2017

Ztratil se bígl

Ztráty a nálezyZobrazit více

24. 4. 2017

Od soboty 29. dubna 2017 bude upraven jízdní řád autobusové linky 367.

Zprávy obceZobrazit více

19. 4. - 26. 6. 2017

Zveřejnění v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Jenštejn č. 1/2016

Úřední deskaZobrazit více

20. 5. 2017

Jenštejnská pětka

Kalendář komunitních akcí v JenštejněZobrazit více

5. - 30. 4. 2017

Kulturní kalendář akcí v regionu Střední Polabí - duben 2017

Kam jinam za kulturouZobrazit více

30. 3. 2017

Informace ke kácení topolů na soukromém pozemku

Zprávy obceZobrazit více

29. 3. 2017

20. dubna startují kotlíkové dotace...

Zprávy obceZobrazit více

29. 3. 2017

Zřícenina hradu Jenštejn bude letos přístupná již od 1. dubna

Zprávy obceZobrazit více

28. 3. - 1. 5. 2017

Oznámení záboru veřejného prostranství

Úřední deskaZobrazit více

15. 3. - 30. 6. 2017

Oznámení zahájení prací/ veřejného záboru

Úřední deskaZobrazit více

13. 3. 2017

Ukončení nařízení státní veterinární správy

Zprávy obceZobrazit více

13. 3. 2017

Nově pro Vás! V kanceláři obce sběr starých tonerů a cartridge

Zprávy obceZobrazit více

10. 3. 2017

Ukončení nařízení státní veterinární správy

Zprávy obceZobrazit více

8. 3. 2017

Zápis do MŠ Jenštejn bude 4. 5. 2017

Zprávy obceZobrazit více

3. 3. 2017

Ukončení nařízení státní veterinární správy

Zprávy obceZobrazit více