Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Jenštejn
ObecJenštejn

Rekonstrukce hradu

OPRAVA BRÁNY - rok 2014-2015

V roce 2014 byla zahájena restaurátorská obnova vstupní brány. Bylo nutné sanovat a staticky zajistit vstupní oblouk, který musel být v plném rozsahu provizorně zajištěn masivní výdřevou – hrozilo jeho zřícení. Výdřeva umožnila degradovanou část rozebrat a provést vlastní statické zajištění kolabované části.

V roce 2015 se postupovalo v souladu s projektovou dokumentací a restaurátorským záměrem. Náročnou otázkou bylo určení odstínu a struktury spárování, tyto detaily byly konzultovány a řešeny odborníky z Národního památkového ústavu. Zdivo bylo doplněno do líce a zajistila se koruna zdiva proti zatečení.

Práce byly provedeny s finančním příspěvkem Ministerstva kultury – programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a to v celkové výši 167.000,-Kč.

Branabrana_oblouk

LEŠENÍ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE

Protože se předpokládalo, že oprava bude hrazena z dotačních titulů Ministerstva kultury a bude probíhat pouze 6 měsíců v roce, řešili jsme otázku vysokých nákladů na pronájem klasického trubkového lešení, které Ministerstvo kultury neproplácí. Proto byla zvolena varianta dřevěného lešení, kterou MKČR proplatilo. Lešení je nyní majetkem obce.

Počítáme-li dobu realizace až 3 roky pak zvolenou variantou ušetříme 770.000,- Kč a stále nám zbude kvalitní stavební dřevo v hodnotě stovek tisíc korun. Lešení také chrání před padajícím uvolněným zdivem, které bylo v posledních letech pro majitele okolních nemovitostí velkým nebezpečím. Díky lešení mohla proběhnout celá řada povinných nařízených průzkumů, restaurátorský průzkum, proběhl operativní průzkum odborníky Národního památkového ústavu, geodetické zaměření, litologické vyhodnocení – (makroskopický průzkum kamene geologem) a podrobná fotografická dokumentace.

Stavba lešení byla zahájena v prosinci 2015 a dokončena v březnu 2016. Restaurátorské práce v tomto období probíhaly minimálně, jednalo se de facto o čištění zdiva a provedení vzorových oprav, zejména však probíhal výše zmíněný restaurátorský a operativní průzkum, na základě kterého byla aktualizována projektová dokumentace a upřesněn rozsah prací.

Leseni_stavba1.patro

 

2.patro3.patro

TORZO HELMICE

Součástí lešení bylo po celou dobu obnovy památky také celkové zastřešení věže. Umožnilo práci na zbytku romantické dostavby, o které se dlouho soudilo, že je zbytkem původní gotické helmice věže.

Památkový průzkum a geodetické zaměření ukázaly, že tomu tak minimálně z větší části není. Špatný stav helmice negativně ovlivňoval stav zdiva v posledním patře věže, mezi kamennými kvádry srážková voda vymílala hluboké kaverny, docházelo k degradaci zdiva a k odpadávání vnitřních omítek.

Z hlediska technického by bylo nejvhodnějším řešením trvalé zastřešení věže – to je však velmi problematické z hlediska přístupu a metodiky památkové péče. V tomto ohledu probíhala řada intenzivních jednání o konečné podobě této části věže.

Torzo Helmice

Období  2017 -2018

V roce 2017 přislíbilo MKČR finanční podporu 700.000,- Kč a tato částka byla nakonec ještě zvýšena o 300 tisíc. Podpora byla použita na restaurátorské práce spočívající především v šetrném odstranění nesoudržných spár zdiva, vyplnění hlubokých kaveren v horních patrech věže, dále bylo provedeno zajištění rozvolněného zdiva na styku věže a bývalého paláce. Důležité bylo také odstranění nevhodných umělých náhrad kamene na bázi pryskyřic a doplnění těchto míst kamenným zdivem.

V roce 2018 práce pokračovaly od druhé poloviny března na mnohem komplikovanější části věže.  Například muselo být staticky zajištěno i rozvolněné zdivo na styku věže a bývalého paláce. 

Restaurátoři museli dbát na každý nejen památkový, ale také praktický detail, zejména v degradovaných částech tak aby srážková voda byla účině odváděna.

Zřícenina hradu Jenštejn je velmi cennou stavbou, které je odborníky památkové péče věnována velká pozornost. Vazba na královský dvůr a osoba Jana z Jenštejna je vnímána zcela zásadně. Rekonstrukcí věže byly napraveny chyby minulých rekonstrukcí, ale především byla zastavena degradace kamenného zdiva, která byla dlouhodobě neúnosná a nebezpečná.

Nařízena byla i obnova vitrážového okna kaple do původní podoby. Okno je nyní větší, což poskytne více světla samotné kapli.

Dokončeno, ale bez střechy

V roce 2018 práce zbrzdily dohady ohledně trvalého zastřešení památky. Záměr nakonec nebyl schválen příslušným orgánem památkové péče. „Genius loci“ je nadřazen všem jiným zájmům.  Siluetu zříceniny, která tohoto „ducha místa“ spoluvytváří, tudíž bylo nutné zachovat.

Návrh zastřešení z roku 1975:            Návrh zastřešení z roku 2018:

Muselo být nalezeno, vyprojektováno a především opět povoleno řešení odtoku dešťové vody z koruny věže a ze samotné podlahy horního patra. Dožilá hydroizolace je nahrazena novou, odtok vody z podlahy je sveden do chrliče.  Původní gotické kamenné zdivo helmice je na vodorovných částech chráněno olověným plechem.

Demontáž lešení a celá I. etapa obnovy věže byla dokončena  v dubnu 2020.

 

V období 2015-2020 byla akce realizována s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR. 

V roce 2020 byla poslední fáze celého projektu nazvaná „Dokončení restaurátorských prací včetně překrytí zdiva helmice olovem a demontáže štenýřového lešení“ realizována s finančním přispěním Středočeského kraje. 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
3
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
3
29
3
30
2

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

nahoru

Akce podpořené dotacemi