Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Jenštejn
ObecJenštejn

Obecní poplatky

Vodné a stočné

Pro kalendářní rok 2023 je cena vodného stanovena na 50,71 Kč s DPH za m3 a cena stočného na 55,08 Kč s DPH za m3

Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu (SKO)

Nový poplatník (nově přistěhovaný občan/ vlastník nemovitosti) vyplní formulář Ohlášení poplatníka.

Úhrada poplatku za svoz a likvidaci SKO se provádí zpětně za předchozí rok, nejpozději do konce ledna nadcházejícího rokuPoplatek prosíme uhraďte převodem na účet obce č.ú.: 9526201/0100, variabilní symbol = číslo popisné domu.

Výše roční úhrady: 

 • týdenní svoz 2 808 Kč      
 • 14denní svoz 1 404 Kč      
 • Ostatní:        
  • Jednorázová cena za nádobu na SKO 120 l 650 Kč      
  • Prodej jednorázového pytle AVE na SKO 120 l 54 Kč      
  • Jednorázová cena za nádobu na bio odpad120 l 1 100 Kč  

Svoz a likvidace biologického odpadu

Svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů z domácností firmou AVE probíhá od začátku dubna do konce listopadu ve 14-ti denních intervalech, každý sudý týden v pondělí (může být v průběhu roku upraveno).

Cena známky na nádobu za svoz bio odpadu: 14denní svoz .......................   zdarma.

Jednorázová cena za nákup nádoby na bio odpad o objemu 120 l je 1 100 Kč.

Data svozů v roce 2023 najdete v sekci Svoz odpadu.

Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2023. 

 • poplatek za psa na držitele je 250 Kč 
 • poplatek za druhého a každého dalšího psa na držitele je 250 Kč 
 • poplatek za psa na držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu je 100 Kč 
 • poplatek za druhého a každého dalšího psa na držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu je 250 Kč

Formulář Přiznání k místnímu poplatku ze psů je stejný jako v předchozích letech, tedy není třeba jej vyplňovat každý rok znovu. Pokud však máte nového, neohlášeného,  psa, pak s Vámi bude formulář sepsán v úředních hodinách v kanceláři obce.

Poplatek prosíme uhraďte převodem na účet obce č.ú.: 9526201/0100, variabilní symbol = číslo popisné domu, nejpozději však do 31. 3. 2023. Ve výjimečných případech je možná platba platební kartou přes platební terminál na úřadu obce nebo poštovní poukázkou (složenkou). Předtištěnou složenku si můžete vyzvednout na úřadu obce nebo využijte klasickou poštovní složenku adresovanou na Obec Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn, č.ú. 9526201/0100. Platby v hotovosti v kanceláři obce nejsou možné.

Dovolujeme si upozornit, že dlužníky obešle obec po datu 31. 3. 2023 jednou a poté postoupí vymáhání pohledávky právnímu zástupci obce.

POZOR - pokud uhynulého nebo odstěhovaného psa neodhlásíte, evidujeme stále povinnost uhradit místní poplatek. Odhlášení je jednoduché - použijte prosím druhou stranu formuláře Přiznání k místnímu poplatku ze psů. 

Doplňující informace:

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů, ze dne 8. 12. 2020, Vás žádáme o poskytnutí čísla čipu ke každému zaplacenému psovi v obci. Ani v roce 2023 nebudou vydávány psí známky, při ztrátě psa a jeho identifikaci bude využíváno Vámi předané číslo čipu.

Od 1. ledna 2020 bylo zavedeno povinné čipování psů, ať již žijí kdekoliv. Každý pes v České republice musí být označen mikročipem a toto upravuje novela veterinárního zákona. Mikročipy mají zajistit identifikaci zvířete a snadnější dohledání majitele. Tuto skutečnost bychom rádi využili v obci Jenštejn tím, že bychom na základě čísel čipů psů, které nám poskytnete na základě nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů, ze dne 8. 12. 2020, mohli nalezeného psa identifikovat. Pracovat na identifikaci nalezených psů bude Obecní policie Radonice, která vlastní čtečku čipů. Pokud se nepodaří nalezeného psa v databázi dohledat a následně kontaktovat majitele, je zajištěna odchytová služba a ta psa odveze do útulku. V případě ztráty psa můžete kontaktovat Obecní policii Radonice na telefonním čísle 724 111 222.

Svoz tříděného odpadu od domu - plast a papír

Nájemné za nádobu na třídění od domu je splatné do 31. 3. 2023. Platby prosíme uhraďte nejdříve v lednu 2023.

Svoz tříděného odpadu od domu (nádoby na plast a papír o objemu 240 litrů) firmou AVE-CZ. Stále probíhá jednou měsíčně dle svozového plánu, který je k dispozici v sekci Svoz odpadu

Vývoz těchto nádob hradí obec a pro občany je zdarma. Nájem nádoby od společnosti AVE je 200 Kč/ nádobu a rok. Tento nájem hradí uživatel služby (občan). Vzor Předávacího protokolu, který s Vámi bude na úřadě sepsán.

Kalendář jednotlivých svozů odpadů najdete v sekci Svoz odpadu.

Vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři úřadu nebo na webu obce v sekci Vyhlášky.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2
1
3
1
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

nahoru

Akce podpořené dotacemi