Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Jenštejn
ObecJenštejn

Obecní policie

Naše obec využívá služeb Obecní policie Radonice, telefon: 724 111 222

Služebna: Radonice, ul. Na Skále 185, PSČ: 250 73 

E-mail: ObecniPolicieRadonice@seznam.cz, facebookový profil: www.facebook.com, web: www.radonice.cz

Velitel: Aleš Flídr

 Aleš Flídr

Strážníci:

Lukáš Vráblík   František Třetina                  

zde   František Třetina   

David Špitálský   Josef Rac

zde  straznik

Činnosti, které obecní policie zajišťuje:

Podle § 2 zákona 553/1991 Sb. obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

Podle § 86, písm. d) zákona č. 250/2016 Sb. a č. 251/2016 Sb může obecní policie v blokovém řízení projednávat přestupky:

  1. jejichž projednávání je v působnosti obce,
  2. proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,
  3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), k) až o),
  4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.

Zdroj: https://www.radonice.cz/obec-radonice/obecni-policie/

Veřejnoprávní smlouva (2.06 MB), dodatek č. 1 (772.38 kB).

Připojení alarmu na obecní policii zdarma

Pokud chcete váš domovní alarm napojit na pult centrální ochrany Obecní policie Radonice, je to možné a pro občany Jenštejna a Dehtár je tato služba zdarma. Pokud váš alarm takovou funkci umožňuje, stačí pouze, aby jste vyplnili přiloženou tabulku-formulář a doručili jej na OP Radonice, kde jej po kontrole oprávnění (předložení dokladu totožnosti) podepíšete a domluvíte další podrobnosti přímo na služebně.

Aktuální zpráva o činnosti OP Radonice (213.11 kB).

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
3
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

nahoru

Akce podpořené dotacemi