Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Jenštejn
ObecJenštejn

Jsem nový obyvatel

Informace starosty (170.55 kB) pro nové obyvatele

Přihlášení k trvalému pobytu

Co budete potřebovat ke změně údajů o trvalém pobytu v obci nebo přihlášení k trvalému pobytu z jiné obce?

Potřebné dokumenty:

  • Platný občanský průkaz, jestliže NEMÁTE platný občanský průkaz, pak jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (rodný list + doklad pro ztotožnění, cestovní doklad).
  • V případě dětí do 15 let  (bez OP) rodný list.
  • Jste-li majitel nemovitosti, na kterou přihlašujete svůj trvalý pobyt, úředník si tuto skutečnost ověří dálkovým přístupem do katastru nemovisti (vdálených přístup k informacím). Popřípadě prokážete oprávněný vztah k objektu originálem platné kupní smlouvy. 
  • Jste-li nájemník, mějte s sebou  platnou smlouvu o nájmu bytu či domu nebo jiný doklad o oprávněnosti užívání nemovistosti a nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (tedy majitele nemovistosti) o souhlasu k Vašemu přihlášení k trvalému pobytu na adrese jeho bytu - domu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že majitel nemovitosti potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Nutné předložit platný občanský průkaz.

Dítě do patnácti let přihlašuje zákonný zástupce - při hlášení do nového místa trvalého pobytu - tzn. z jiného města nebo obce je potřebný originál rodného listu dítěte.

Poplatek za přihlášení změny místa trvalého pobytu je 50 Kč. Poplatek se nevztahuje na děti do 15 let. Metodika.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Při změně místa trvalého pobytu je oddělena vyznačená část občanského průkazu a občan má povinnost si vyřídit nový platný občanský průkaz kdekoli na oddělení matrika - občanské průkazy. Není již řešeno spádově.

Kompletní informace o občanských průkazech a cestovních pasech najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministrestva vnitra .

Zajištění svozu odpadu od domu

Co budete potřebovat k přihlášení svozů domovního odpadu od svého domu? 

  • návštěva obecního úřadu v úředních hodinách, více zde:obecni-urad/kontakty-a-uredni-hodiny/
  • sepsání dokumentu Smlouva o úhradě při nakládání s komunálním odpadem, více zde: obec/obecni-poplatky/
  • nákup nádoby dle výběru o objemu 120 l (černá na SKO - směsný komunální odpad  a hnědá na BIO - biologicky rozložitelný odpad). Více zde: obec/obecni-poplatky/
  • nákup známky na kalendářní rok. Prodej zahájen ke konci prosince (platnost od ledna nového roku). Známky z předchozího kalendářního roku platí do konce ledna nového roku.
  • ke zvážení je pronájem nádob o objemu 240 l na tříděný odpad (žlutá a modrá nádoba) s vývozem od domu, podrobnosti zde: obec/svoz-odpadu/ 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh majitele nemovitosti či bytu

Toto ustanovení zákona vychází vstříc majitelům nemovitosti či bytu v případě, že osoba, která je stále trvale hlášena na adrese jeho bytu či domu, se tam již nezdržuje a nemá žádné užívací právo k objektu. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje Rozhodnutím ve správním řízení.

Majitel nemovitosti či bytu pokud chce využít této možnosti podá písemnou žádost volnou nebo předepsanou formou. Zde musí být uvedeno, že se zde tato osoba nezdržuje, nemá zde žádné majetkové nároky a toto doložit, listem vlastnictví a nabývací smlouvou.

Správní poplatek za podanou Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob je 100 Kč za jednu odhlašovanou osobu, která je splatná při podání této Žádosti

Metodika.

Potvrzení o trvalém pobytu a poskytování údajů vedených v informačním systému

Tyto údaje se poskytují pouze k vlastní osobě žadatele (po prokázání totožnosti) na základě písemné žádosti. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem - tato povinnost odpadá,  podepíše-li občan žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Metodika k žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému.

Metodika k poskytnutí údajů z agendového informačního systému EO podle adresy objektu.

Metodika k změně adresy doručování .

Metodika k ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Informace pro pobyt cizinců

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
3
25
2
26
2
27
3
28
2
29
2
30
2
31
3
1
2
2
2
3
2
4
2

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

nahoru

Akce podpořené dotacemi