Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přístavba MŠ

Statistika radarů

Rezervace sportoviště

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Stredni polabi

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

OBCE JENŠTEJN 

se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022

Datum a doba konání voleb

Dne 23. a 24. září 2022, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kde?

Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

Máte-li zdravotní postižení, které Vám nedovoluje navštívit volební místnost Jenštejn (bariéra 4 schodů)? Pak máte tyto možnost včas požádat Obecní úřad o přenosnou volební schránku.  

 

 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU

ČESKÉ REPUBLIKY

se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021

Datum a doba konání voleb

Dne 8. a 9. října 2021, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kde?

Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

Máte-li zdravotní postižení, které Vám nedovoluje navštívit volební místnost Jenštejn (bariéra 4 schodů)? Pak máte tyto možnosti:

a/ hlasovat na voličský průkaz v jiné volební místnosti, b/ včas požádat Obecní úřad o přenosnou volební schránku.  

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise najdete zde.

 

Voličské průkazy

Jak můžete žádat o voličský průkaz?

1/ Písemně na adresu OÚ Jenštejn. Žádost o vydání voličského průkazu, kterou na OÚ Jenštejn zasíláte poštou, musí mít úředně ověřený podpis žadatele. Žádost o vydání voličského průkazu, kterou posíláte prostřednictvím Vaší datové schránky mít ověřený podpis nemusí. Žádost musí být Obecnímu úřadu Jenštejn doručena nejpozději do pátku 1. 10. 2021 do 16 hodin.   

2/ Osobně podaná žádost má formu Úředního záznamu, který s Vámi sepíše pracovník OÚ. Žádá se osobně v kanceláři obce, v úředních hodinách. Nejpozději však do středy 6. 10. 2021 do 16 hodin. Volič je povinen prokázat svou totožnost platným dokladem. 

Od kdy mohu o voličský průkaz žádat?

Od vyhlášení voleb. 

A kdy si voličský průkaz mohu vyzvednout?

Nejdříve 23. 9. 2021 a nejpozději osobně, v kanceláři obce a na základě úředního záznamu, do 6. 10. 2021 do 16 hodin.

Ještě by se Vám možná hodilo vědět, že můžete udělit plnoleté osobě plnou moc k převzetí voličského průkazu, o který jste řádně požádali. Chci více informací.

Kde mohu volit s vydaným voličským průkazem? 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, popřípadě... Chci více informací.

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, najdete zde.

 

Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení, najdete zde.

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise najdete zde.

 

Oznámení o době a místě konání voleb najdete zde.

 

Volič v karanténě kvůli COVID-19? 

Můžete volit na volebním stanovišti drive-in, podrobněji zde. Umístění volebních stanovišť drive-in ve Středočeském kraji najdete zde.

Můžete volit v pobytovém zařízení, které se dostalo kvůli nemoci COVID-19 do karantény, podrobněji zde.

Můžete volit do zvláštní volební schránky, pokud jste nemohli odvolit na stanovišti drive-in, podrobněji zde

Více aktuálních informací najdete na odkazu  https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr;jsessionid=E121FD9200E3A8DB7FC2753B6394A417.liferay_s1 

 

POZOR DŮLEŽITÉ - odvolaní kandidáti:

1. kandidátní listina VOLNÝ blok zde.

2. kandidátní listina Svoboda a přímá demokracie (SPD) zde.

3. kandidátní listina SENIOŘI 21 zde.

4. kandidátní listina Hnutí Prameny zde.

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Volby v minulých letech:

VOLBY DO 

ZASTUPITELSTVA Středočeského kraje 

2. a 3. října 2020

 

V naší obci se nekonají souběžně volby do senátu.

Datum a doba konání voleb

Dne 2. a 3. října 2020, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kde?

Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

 

Voličské průkazy

Jak můžete žádat o voličský průkaz?

1/ Písemně na adresu OÚ Jenštejn. Žádost o vydání voličského průkazu, kterou na OÚ Jenštejn zasíláte poštou, musí mít úředně ověřený podpis žadatele. Žádost o vydání voličského průkazu, kterou posíláte prostřednictvím Vaší datové schránky mít ověřený podpis nemusí. Nejpozději do 25. září 2020 do 16 hodin.  

2/ Osobně podaná žádost má formu Úředního záznamu, který s Vámi sepíše pracovník OÚ. Žádá se osobně v kanceláři obce, v úředních hodinách. Nejpozději však do 30. září 2020 do 16 hodin. Volič je povinen prokázat svou totožnost platným dokladem. 

 

Kde mohu volit s vydaným voličským průkazem? 

V jakémkoli volebním okrsku v územním obvodu Středočeského kraje.

 

Kdo může v těchto volbách volit?

Právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nějméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje. Hlasovat nemůže cizí státní příslušník, volič, který je ve výkonu trestu odnětí svobody, který je omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva a volič ve výkonu služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. 

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznau voličů, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Ze zdravotních důvodů je možné požádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky. Před zahájením voleb pro tuto možnost kontaktujte úřad obce: 286 851 985.

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, dokument najdete zde

Informace o počtu a sídle volebních okrsků najdete zde

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - pozvánku pro delegované členy kandidujícími volebními stranami a pro nominované členy starostou najdete zde

Oznámení o době a místě konání voleb najdete zde.

Máte nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19? Informace najdete zde. Stanoviště drive-injak na to. Zvláštní volební schránka, jak na to?

Aktuálnost je třeba si ověřovat na www.mvcr.cz

 

Další informace k volbám bude aktualizováno postupně: 

 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

24. a 25. května 2019

 

Datum a doba konání voleb

Dne 24. a 25. května 2019, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

K volbám podrobněji*: 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, dokument najdete zde.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků najdete zde

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - pozvánku pro delegované členy kandidujícími volebními stranami a pro nominované členy starostou najdete zde*. 

Oznámení o době a místě konání voleb najdete zde.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky najdete zde.

Voličské průkazy - informace najdete zde.

*bude aktualizováno postupně.

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

5. a 6. října 2018

 

Datum a doba konání voleb

Dne 5. a 6. října 2018, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

K volbám podrobněji*: 

Počet členů zastupitelstva obce Jenštejn pro volební období 2018-2022 stanoveno usnesením, dokument najdete zde.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, dokument najdete zde.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků najdete zde.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - pozvánku pro delegované členy kandidujícími volebními stranami a pro nominované členy starostou najdete zde.

Oznámení o době a místě konání voleb najdete zde.

 

 

 

 

*bude aktualizováno postupně.

 

VOLBA PREZIDENTA

ČESKÉ REPUBLIKY

2018

 

Datum a doba konání voleb

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., byla vyhlášena volba prezidenta na dny 12. a 13. ledna 2018.

Volba prezidenta se koná na území České republiky: 

 • v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

II. kolo volby prezidenta se bude konta na území České republiky: 

 • v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Volba prezidenta mimo území České republiky se koná podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o volbě prezidenta.

Právo volit má:

- státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. lena 2018, dosáhl věku nejméně 18 let,

- ve druhém kole může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:

- omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen "karanténa"),

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené. 

 

Volič může žádat o voličský průkaz pro II. kolo volby písemně do 19. 1. 2018 v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky a osobně do středy 24. 1. 2018 do 16 hodin.    

 

Další  informace k volbám na web. stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volba-prezidenta-republiky.aspx

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise najdete zde.

 

 

 

VOLBY 2017

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Datum a doba konání voleb

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod  č. 135/2017 Sb. (s datem rozeslání 2. května 2017) vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území České republiky:

 • v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

Volič může žádat o VOLIČSKÝ PRŮKAZ nejpozději do 18. 10. 2017 (pro osobní předání).

 

Další  informace k volbám na web. stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volby.aspx .

 

 

VOLBY 2016

DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ a

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

pro náš region volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a souběžně volby do Senátu Parlamentu České republiky.

 

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů dne 6. května (Sbírka zákonů pod č. 138/2016) .

 

 INFORMACE PRO VOLIČE

 • souběžné volby se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 • pokud budou volby do Senátu Parlamentu České republiky probíhat dvoukolově, tak druhé kolo voleb proběhne ve dnech 14. a 15. 10. 2016, v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 • právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje (dále jen volič), u kterého nenastala překážka ve výkonu volebního práva
   
 • překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,

d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby,

e) vyžaduje-li to bezpečnost státu.
 

 • volič může hlasovat ve volebním okrsku, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů
   
 • voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Středočeského kraje.
   
 • Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (nejpozději do 16:00 hod. 2 dny přede dnem voleb) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
   
 • každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné; volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno
   
 • volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi
   
 • po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků; v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost
   
 • v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s   voličem, a  to ani  člen okrskové volební  komise; s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru  určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,  a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky
   
 • voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu  hlasovacích lístků, okrsková  volební komise hlasování neumožní
   
 • volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky; za voliče, který není schopen vložit úřední  obálku s hlasovacím  lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise 
   

Právo volit ve volbách do Zastupitelstev krajů  a právo volit do Senátu Parlamentu České republiky .

Informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz najdete zde. Žádost o vydání voličského průkazu najdete zde nebo je tiskopis k dispozici přímo v kanceláři obce. 

Informace o způsobu hlasování najdete zde.

Stanovení minimálního počtu členů v okrskové volební komisi (dále jen OVK) najdete zde.

Oznámení o době a místě konání voleb 2016 (do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky) najdete zde.

POZOR na barvy! Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje mají hlasovací lístek šedý a také se vkládá do šedé obálky. Volby do Senátu Parlamentu ČR mají hlasovací lístek žlutý a vkládají se obálky žluté. Okrsková volební komise Vám tuto informaci ve volební místnosti předá a bude tato informace k dipozici i za paravanem. Informace

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 2016 najdete na následujících odkazech:

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev – Jenštejn

http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=1&xobec=538264

  

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev – Středočeský kraj

http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz21?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=1

 

 

Oznámení o době a místě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR najdete zde.

 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky 2016 najdete zde nebo zde.