Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Jenštejn
ObecJenštejn

Výstavba 2016

Tato akce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.


Provozovatel zahájí vlastní napojování přípojek dne 8. června 2017

Pokud jste dosud vyplnili Přihlášku odběrného místa, dostavte se urychleně na  Obecní úřad, případně se obraťte přímo na provozovatele společnost      VaK Zápy, viz. kontakty níže.


O VÍKENDU 22. – 23. 4. 2017 JE VSTUP NA KOMUNIKACI V DEHTÁRECH ZAKÁZÁN

V sobotu v 6:00h ráno bude proveden postřik, po kterém se nesmí pohybovat ani chodci,

barva zničí obuv!  Od 8:00h začne pokládka živice.

V případě deštivého počasí, se tento harmonogram přesouvá na neděli.

  • Potřebujete-li použit svoje auto o  víkendu, zaparkujte již v pátek večer 21. 4. na silnici směrem do Radonic, podélně, co nejblíže k pravému okraji vozovky (směr Radonice).  Musí být zachován dostatečný průjezd pro IZS a techniku stavby. Zákres.
  • Obě noci tj. z pátku na sobotu i ze soboty na neděli (od 22:00 do 06:00) bude tento prostor nepřetržitě hlídat strážník Obecní policie Radonice (na náklady obce Jenštejn). Za případné vzniklé škody neneseme žádnou odpovědnost.
  • Průjezd obcí bude možný až v nedělních odpoledních hodinách, dle pokynů stavbyvedoucího.
  • Čerstvý asfalt vám může poškodit automobil i obuv.  Kdo nebude dbát těchto pokynů, činí tak na vlastní nebezpečí.  Ze strany obce ani zhotovitele stavby nebude hrazena žádná, v důsledku takového počínání vzniklá škoda.

31.3.2017: Doplňující informace k plánované uzavírce Dehtár „Omezení vjezdu jen v rozsahu dvou dnů“:

Občanům Dehtár a zákazníkům provozoven a zásobování bude v době uzavírky 10. až 30. dubna 2017  průjezd stavbou znemožněn pouze v době úplné uzavírky tj. o víkendu 22. – 23. 4. Pro použití vozidel o  víkendu, si je musí občané zaparkovat na kraji obce směrem do Radonic již v pátek večer 21.4. na k tomu vyhrazené polovině vozovky. Obě noci tj. z pátku na sobotu i ze soboty na neděli (od 22:00 do 06:00) bude tato vozidla nepřetržitě hlídat strážník Obecní policie Radonice na náklady obce Jenštejn. Za případné vzniklé škody však neneseme žádnou odpovědnost.  Průjezd obcí bude možný až v nedělních odpoledních hodinách, dle pokynů stavbyvedoucího.   Čerstvý asfalt vám může poškodit vozidla i obuv.  Kdo nebude dbát pokynů stavby/obce/policie, činí tak na vlastní nebezpečí.  Ze strany obce ani zhotovitele stavby nebude hrazena žádná, v důsledku takového počínání vzniklá škoda.

V jiných dnech uzavírky bude vjezd/výjezd vozidel omezen jen krátkodobě, a to v úsecích kde budou aktivně probíhat práce, například frézování.  Pro plynulý a bezproblémový průběh stavby v době uzavírky prosíme občany, aby pohyb po staveništi co nejvíce omezili. Vlastní harmonogram dle zhotovitele.


Plánovaná úplná uzavírka hlavní komunikace v termínu 10.4.-30.4.2017.

Pro autobusy bude úplná uzavírka pouze 22.4 a 23.4.2017 Více informací naleznete v rozhodnutí odboru dopravy.

Upozornění na úpravu provozu linky 376 ve dnech 22. - 23. dubna. Z důvodu delší objízdné trasy mohou být spoje linky 376 za uzavírkou opožděny.

Vodovod a kanalizace Dehtáry – kolaudace se blíží

Bez dokončené vozovky nelze vodovodní a kanalizační řady zkolaudovat.  Dehtáry se tedy dočkají i nového asfaltového povrchu a to v celé šíři komunikace. Upozorňujeme, že v průběhu asfaltování bude dopravní situace opět ztížená.  Jakmile budeme mít k dispozici příslušné dopravně inženýrské opatření,   zveřejníme zde.

Před samotným zprovozněním vašich přípojek je nutné s provozovatelem vodovodu a kanalizace společností VaK Zápy, s.r.o. uzavřít příslušnou smlouvu. Učinit tak musí majitel nemovitosti.  Je-li více vlastníků, stačí jeden z nich.   Nejdříve je však nutné vyplnit formulář „Přihláška odběrného místa“. Tento formulář je pro občany Dehtár připraven i na Obecním úřadě v Jenštejně. Přijďte jej prosím vyplnit s předstihem, nejlépe v úředních hodinách.  Případně se můžete obrátit na VaK Zápy, viz. kontakty níže.

Vodné a stočné bude hrazeno podle skutečného odběru, na základě kvartálního odečtu vodoměrů. V případě kombinovaného odběru, tj. i z vlastní studny, bude pak stočné kalkulováno dle zákonem daného směrného čísla a to dle počtu osob v domě bydlících (nikoliv dle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu).  V přihlášce odběrného místa je také možné zvolit způsob úhrady složenkou nebo bankovním převodem.  Výše vodného a stočného bude shodná s výší pro ostatní občany v Jenštejně tj. pro rok 2017 platí cena vodného 30,11 Kč za m3 a cena stočného 29,18 Kč za m3, uvedené ceny zahrnují DPH. 

Vlastní provoz vodovodu a kanalizace bude zahájen po kolaudaci a po předání provozovateli. Koncové zátky přípojek nesmí být za žádných okolností odstraněny!  Odstranění koncových zátek provede pouze oprávněná osoba provozovatele, pan Hlavín, tel. 733 642 323.  Dále považujeme za nutné zdůraznit, že kal ze stávajících septiků a žump se nesmí do ČOV dostat. Nejjednodušší možností je objednávka fekálního vozu, který odpadní vody vyveze a vyčistí. Pouze tekuté odpadní vody bude možné vypustit do nové kanalizace, ale jen ve výjimečných případech a to za dohledu osoby za ČOV Ing. Sedláčka, po předchozí tel. domluvě týden dopředu, tel. 602 288 923. Do kanalizace musí být odváděny veškeré odpadní vody z domácnosti, nelze připojit pouze přepady. Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové vody!

Kontaktní údaje provozovatele:

VaK Zápy, s.r.o., provozovna Praha-východ

Zápy 9

250 01 Brandýs nad Labem
tel. +420 326 902 922, centrální mail: info@vak-zapy.cz
 

Fakturace vodné a stočné: Jana Nepivodová
Tel. 326 902 922, 326 903 560, e-mail: jana.nepivodova@vak-zapy.cz

Vedoucí provozu: Ing. Petr Hlavín
Tel. 733 642 323, e-mail: petr.hlavin@vak-zapy.cz

Úřední hodiny provozovatele:

  • Pondělí – 10,00 – 14,00
  • Středa – 10,00 – 14,00

Od 1. 12. 2016 jsou Dehtáry průjezdné.  Dočasné dopravní značení bude platné do zhotovení finálního asfaltového povrchu na hlavní komunikaci.  Termín dokončení stavby je závislý na přízni počasí a povolení k užívání komunikace Krajskou správou a údržbou silnic. Předpokládáme, že pokládka finálního povrchu komunikace proběhne v měsíci dubnu/květnu 2017.  V této době již také budou dokončovány stavební práce na napojení přípojek, příprava ke kolaudaci a zkušební provoz vodovodu a kanalizace.

O pokračování stavby Vás budeme včas informovat.

Žádáme občany, aby při budování přípojek na soukromých pozemcích nehromadili zeminu, kamení ani jiný materiál na obecních pozemcích, především pak kolem hlavní komunikace. Odstranění zeminy není součástí smlouvy se zhotovitelem. Po úklidu staveniště bude způsobovat  znečištění obce.   Stav staveniště je zdokumentován.

Děkujeme všem občanům za trpělivost a pochopení během dosavadní výstavby.... Obecní úřad Jenštejn


K dopravní situaci v Dehtárech a kontrolách Policie ČR:

Včera tj. 18.10. začala Policie ČR neakceptovat povolenky OÚ a Zepris pro vjezd na stavbu. Toto nebyl požadavek ze strany obce Jenštejn. Policii jsme požádali o kontrolu těch, kteří obcí jen projíždějí a to proto, abychom všichni v co nejkratší době dokončili stavbu VaK, nemuseli vracet dotace a uvedli obec do přijatelného stavu.

Dle smlouvy se zhotovitelem měl  o DIO (dopravně inženýrské opatření) požádat zhotovitel a od obce dostal zadání, aby byl místním vjezd na stavbu povolen.

Včera byl zhotovitel vyzván, aby okamžitě podnikl všechny nutné formální kroky a zařídil dodatkovou tabulku, kterou se místním povolí vjezd.

Dle našich informací by to mělo trvat několik dní. Do té doby požádáme Policii ČR, aby do Dehtár nejezdila, nicméně nemusí nás poslouchat. Jak vidno, Policie ČR si vé heslo Pomáhat a chránit vyložila zase po svém… Norbert Hlaváček


dopis_1

 


Od středy 5.10. 2016 bude zahájeno frézování povrchu hlavní vozovky.

Od následujícího dne budou zahájeny (pokud to klimatické podmínky umožní) výkopové práce

pro hlavní řady a to na obou koncích Dehtár zároveň.

Práce budou postupovat směrem do středu obce. Příjezd k vašim nemovitostem bude umožněn. 

V průběhu stavby vás bude kontaktovat (osobně nebo telefonicky) mistr pan Verbík

ohledně přesného místa napojení přípojek.

Projekt dopravně inženýrského opatření

Dopis starosty ze dne 19. 9. 2016.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
3
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
3
29
3
30
2

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

nahoru

Akce podpořené dotacemi