Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přístavba MŠ

Statistika radarů

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Stredni polabi

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

OPRAVA BRÁNY - rok 2014-2015

V roce 2014 byla zahájena restaurátorská obnova vstupní brány. Bylo nutné sanovat a staticky zajistit vstupní oblouk, který musel být v plném rozsahu provizorně zajištěn masivní výdřevou – hrozilo jeho zřícení. Výdřeva umožnila degradovanou část rozebrat a provést vlastní statické zajištění kolabované části.

 

V roce 2015 se postupovalo v souladu s projektovou dokumentací a restaurátorským záměrem. Náročnou otázkou bylo určení odstínu a struktury spárování, tyto detaily byly konzultovány a řešeny odborníky z Národního památkového ústavu. Zdivo bylo doplněno do líce a zajistila se koruna zdiva proti zatečení.

 

Práce byly provedeny s finančním příspěvkem Ministerstva kultury – programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a to v celkové výši 167.000,-Kč.

 

Brana

brana_oblouk

 

LEŠENÍ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE

Protože se předpokládalo, že oprava bude hrazena z dotačních titulů Ministerstva kultury a bude probíhat pouze 6 měsíců v roce, řešili jsme otázku vysokých nákladů na pronájem klasického trubkového lešení, které Ministerstvo kultury neproplácí. Proto byla zvolena varianta dřevěného lešení, kterou MKČR proplatilo. Lešení je nyní majetkem obce.

 

Počítáme-li dobu realizace až 3 roky pak zvolenou variantou ušetříme 770.000,- Kč a stále nám zbude kvalitní stavební dřevo v hodnotě stovek tisíc korun. Lešení také chrání před padajícím uvolněným zdivem, které bylo v posledních letech pro majitele okolních nemovitostí velkým nebezpečím. Díky lešení mohla proběhnout celá řada povinných nařízených průzkumů, restaurátorský průzkum, proběhl operativní průzkum odborníky Národního památkového ústavu, geodetické zaměření, litologické vyhodnocení – (makroskopický průzkum kamene geologem) a podrobná fotografická dokumentace.

 

Stavba lešení byla zahájena v prosinci 2015 a dokončena v březnu 2016. Restaurátorské práce v tomto období probíhaly minimálně, jednalo se de facto o čištění zdiva a provedení vzorových oprav, zejména však probíhal výše zmíněný restaurátorský a operativní průzkum, na základě kterého byla aktualizována projektová dokumentace a upřesněn rozsah prací.

 

Práce na věži byly v období 12/2015 až 09/2016 realizovány s finančním příspěvkem Ministerstva kultury ve výši 1.673.000,- Kč.

Leseni_stavba

 

1.patro

2.patro

3.patro

 

 

TORZO HELMICE

Součástí lešení je také celkové zastřešení věže. Umožní to práci na zbytku romantické dostavby, o které se dlouho soudilo, že je zbytkem původní gotické helmice věže.

 

Památkový průzkum a geodetické zaměření ukázaly, že tomu tak minimálně z větší části není. Špatný stav helmice negativně ovlivňuje stav zdiva v posledním patře věže, mezi kamennými kvádry srážková voda vymílá hluboké kaverny, dochází k degradaci zdiva a k odpadávání vnitřních omítek.

 

Z hlediska technického by bylo nejsnazším řešením zastřešení věže – to je však velmi problematické z hlediska přístupu a metodiky památkové péče. Nicméně i v tomto ohledu probíhají intenzivní jednání o konečné podobě této části věže.

 

Torzo Helmice

 

ROK 2017

V letošním roce přislíbilo MKČR finanční podporu 700.000,- Kč, tato částka bude pravděpodobně ještě zvýšena. Podpora bude použita na restaurátorské práce, spočívající především v šetrném odstranění nesoudržných spár zdiva, vyplnění hlubokých kaveren v horních patrech věže, dále bude probíhat zajištění rozvolněného zdiva na styku věže a bývalého paláce. Důležité bude také odstranění nevhodných umělých náhrad kamene na bázi pryskyřic a doplnění těchto míst kamenným zdivem.

 

Restaurátor bude muset dbát na každý nejen památkový, ale také praktický detail, zejména v degradovaných částech - bude muset vytvořit plochy, které budou účinně odvádět srážkovou vodu z věže.

 

Zřícenina hradu Jenštejn je velmi cennou stavbou, které je odborníky památkové péče věnována velká pozornost. Vazba na královský dvůr a osoba Jana z Jenštejna je vnímána zcela zásadně. Rekonstrukce věže je velkou šancí napravit chyby minulých rekonstrukcí a zastavit degradaci kamenného zdiva, která je dlouhodobě neúnosná a nebezpečná.