Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přístavba MŠ

Statistika radarů

Rezervace sportoviště

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Stredni polabi

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Naše obec využívá služeb obecní policie Radonice.

Telefon:  724 111 222

Služebna:  Na Skále 185, 250 73  Radonice

 

E-mail:

 ObecniPolicieRadonice@seznam.cz

Facebookový profil:

 www.facebook.com

Web:

 www.radonice.cz

 

 

 

 

 

Jméno Služ. číslo Funkce Foto

Michael Hamera

002 Velitel Michael Hamera
Josef Rac 003 Strážník straznik
František Třetina 001 Strážník František Třetina
David Špitálksý 005 Strážník zde
Aleš Flídr 004 Strážník Aleš Flídr
Michal Dudla 006 Strážník Michal Dudla

Činnosti, které obecní policie zajišťuje:

Podle § 2 zákona 553/1991 Sb. obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku:

 • a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

 • b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

 • c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

 • d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

 • e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

 • f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

 • g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

 • h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

Podle § 86, písm. d) zákona 200/1990 Sb. může obecní policie v blokovém řízení projednávat přestupky:

 • 1. jejichž projednávání je v působnosti obce,

 • 2. proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,

 • 3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), k) až o),

 • 4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.

Zdroj: www.radonice.cz/obecni_policie.htm