Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přístavba MŠ

Statistika radarů

Rezervace sportoviště

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Stredni polabi

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace starosty obce najdete zde.

 

Přihlášení k trvalému pobytu, více info zde

Co budete potřebovat ke změně údajů o trvalém pobytu v obci nebo přihlášení k trvalému pobytu z jiné obce?

Potřebné dokumenty:

  • Platný občanský průkaz, jestliže NEMÁTE platný občanský průkaz, pak jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (rodný list + doklad pro ztotožnění, cestovní doklad).
  • V případě dětí do 15 let  (bez OP) rodný list.
  • Jste-li majitel nemovitosti, na kterou přihlašujete svůj trvalý pobyt, úředník si tuto skutečnost ověří dálkovým přístupem do katastru nemovisti (vdálených přístup k informacím). Popřípadě prokážete oprávněný vztah k objektu originálem platné kupní smlouvy. 
  • Jste-li nájemník, mějte s sebou  platnou smlouvu o nájmu bytu či domu nebo jiný doklad o oprávněnosti užívání nemovistosti a nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (tedy majitele nemovistosti) o souhlasu k Vašemu přihlášení k trvalému pobytu na adrese jeho bytu - domu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že majitel nemovitosti potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Nutné předložit platný občanský průkaz.

Dítě do patnácti let přihlašuje zákonný zástupce - při hlášení do nového místa trvalého pobytu - tzn. z jiného města nebo obce je potřebný originál rodného listu dítěte.

Poplatek za přihlášení změny místa trvalého pobytu je 50 Kč. Poplatek se nevztahuje na děti do 15 let. Metodika zde.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Při změně místa trvalého pobytu je oddělena vyznačená část občanského průkazu a občan má povinnost si vyřídit nový platný občanský průkaz kdekoli na oddělení matrika - občanské průkazy. Není již řešeno spádově.

Kompletní informace o občanských průkazech a cestovních pasech najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.

Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministrestva vnitra zde.

Zajištění svozu odpadu od domu

Co budete potřebovat k přihlášení svozů domovního odpadu od svého domu? 

- návštěva obecního úřadu v úředních hodinách, více zde:obecni-urad/kontakty-a-uredni-hodiny/

- sepsání dokumentu Smlouva o úhradě při nakládání s komunálním odpadem, více zde: obec/obecni-poplatky/

- nákup nádoby dle výběru o objemu 120 l (černá na SKO - směsný komunální odpad  a hnědá na BIO - biologicky rozložitelný odpad). Více zde: obec/obecni-poplatky/

- nákup známky na kalendářní rok. Prodej zahájen ke konci prosince (platnost od ledna nového roku). Známky z předchozího kalendářního roku platí až do konce února nového roku a je to doba, kterou má občan na zakoupení si aktuální známky.

- ke zvážení je pronájem nádob o objemu 240 l na tříděný odpad (žlutá a modrá nádoba) s vývozem od domu, podrobnosti zde: obec/svoz-odpadu/ 

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh majitele nemovitosti či bytu, více info zde

Toto ustanovení zákona vychází vstříc majitelům nemovitosti či bytu v případě, že osoba, která je stále trvale hlášena na adrese jeho bytu či domu, se tam již nezdržuje a nemá žádné užívací právo k objektu. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje Rozhodnutím ve správním řízení.

Majitel nemovitosti či bytu pokud chce využít této možnosti podá písemnou žádost volnou nebo předepsanou formou. Zde musí být uvedeno, že se zde tato osoba nezdržuje, nemá zde žádné majetkové nároky a toto doložit, listem vlastnictví a nabývací smlouvou.

Správní poplatek za podanou Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob je 100 Kč za jednu odhlašovanou osobu, která je splatná při podání této Žádosti

Metodika zde.

 

Potvrzení o trvalém pobytu a poskytování údajů vedených v informačním systému, více info zde

Tyto údaje se poskytují pouze k vlastní osobě žadatele (po prokázání totožnosti) na základě písemné žádosti. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem - tato povinnost odpadá,  podepíše-li občan žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Metodika k žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému zde.

Metodika k poskytnutí údajů z agendového informačního systému EO podle adresy objektu zde.

Metodika k změně adresy doručování zde.

Metodika k ukončení trvalého pobytu na území ČR zde.

 

Informace pro pobyt cizinců, více info zde