Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přístavba MŠ

Statistika radarů

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Stredni polabi

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vodné a stočné

Pro kalendářní rok 2020 je cena vodného stanovena na 41,52 Kč s DPH za m3 a cena stočného na 40,52 Kč s DPH za m3.

Poplatek za psa

Poplatek za psa činí 250 Kč (poplatek ze psa držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo je poživatel sirotčího důchodu, činí 100 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 250 Kč.).

Přiznání k místnímu poplatku ze psů s Vámi bude sepsáno v úředních hodinách v kanceláři obce. Jako v loňském roce budou vydávány známky na psy. Každý pes dostane svou známku na rok s jedinečným číslem. Pod tímto číslem bude evidován a kontrolován obecní policií. Mějte proto známky u sebe, resp. u psa.

Poplatky za psy a za užívání veřejných prostranství v obci řeší Obecně závazná vyhláška obce Jenštejn o místních poplatcích, která je k dispozici v kanceláři úřadu nebo na webu obce v sekci Vyhlášky.

 

Výši úhrady za svoz a likvidaci odpadu stanoví usnesení zastupitelstva obce č. 8-1/10/2018-2022.

 

Svoz směsného komunálního odpadu

Roční úhrada za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO)

  1. týdenní svoz   2 500 Kč
  2. 14-ti denní svoz   1 800 Kč
         
    Jednorázová cena nádoby na SKO 120 l   605 Kč
   

Doplňková služba*

prodej jednorázových pytlů AVE na SKO 120 l 

  60 Kč

            

*nahrazuje úhradu za svoz pouze při koupi min. 20 kusů, jednotlivě pouze jako doplnění k nádobě a k roční úhradě zvoleného svozu, viz výše.

Svoz biologického odpadu

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností firmou AVE-CZ bude zahájen  30.3.2020.  Služba probíhá do konce listopadu ve 14-ti denních intervalech, každý sudý týden v pondělí (může být upraveno).

Cena známky na nádobu za svoz bio odpadu:
14 denní .......................    600 Kč

Cena za nákup nádoby (jednorázově) na bio odpad o objemu 120 l je 1 030 Kč.

 

Svoz směsného komunálního odpadu a svoz biologického odpadu je řešen smlouvou, kterou jste v minulých letech na úřadu obce podepisovali. Pokud nastala u Vás změna nebo tuto smlouvu nemáte je pro Vás připravena na OÚ a můžete ji podepsat při vyzvednutí nové známky. Její znění naleznete zde a informaci proč se podepisují smlouvy naleznete zde.

Data svozů v roce 2020 najdete zde.

 

Kdo má nárok na úlevu 50% z poplatku za svoz směsného komunálního odpadu a svoz biologického odpadu?

1. Osoba, která dovršila 65. let ke dni 1.1.2020 a má na území obce trvalý pobyt.

2. Osoba, která se prokáže platným průkazem TP, ZTP, ZTP/P a má na území obce trvalý pobyt.

3. Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jenštejn a mají na území obce trvalý pobyt.

Sleva je nepřenosná a poskytuje se konkrétní osobě, splňující výše uvedené podmínky (bod 1, 2 a 3), na konkrétní číslo popisné domu na území obce Jenštejn. Tedy pouze jedna 50% úleva na jednoho konkrétního občana (splňující podmínky ve výše uvedených bodech 1, 2 a 3) a jednu nádobu (v případě bio svozu dvě nádoby) v konkrétním domě, ve kterém musí mít tento občan trvalé bydliště.

Pokud si nejste jistí, zda máte nárok na tuto úlevu, zeptejte se prosím nejdříve na OÚ. Děkujeme.

Svoz tříděného odpadu od domu - plast a papír 

Svoz tříděného odpadu od domu (nádoby na plast a papír o objemu 240 litrů) firmou AVE-CZ byl zahájen! 

Služba probíhá jednou měsíčně dle svozového plánu, který je k dispozici zde

Vývoz těchto nádob hradí obec a pro občany je zdarma. Nájem nádoby od společnosti AVE je 200 Kč/ nádobu a rok. Tento nájem hradí uživatel služby (občan). Vzor Předávacího protokolu, která s Vámi bude na úřadě sepsána, najdete zde

 

 

Kalendář jednotlivých svozů odpadů najdete také v sekci Svoz odpadu.

 

Úhrada poplatků

Všechny poplatky můžete zaplatit najednou (částky lze kumulovat, např. 14 denní svoz 1 800 Kč + bio 600 Kč + pes 250 Kč + roční nájem nádoby na separaci odpadu od domu na plast 200 Kč, celkem zadáte částku 2 850 Kč)

 

  • převodem na účet obce č.ú.: 9526201/0100, variabilní symbol =  číslo popisné ( známka bude vydána nejdříve třetí den po transakci )
  • platební kartou přes platební terminál na úřadu Obce.
  • poštovní poukázkou ( složenkou ). Předtištěnou složenku si můžete vyzvednout na úřadu obce nebo klasickou poštovní složenkou na Obec Jenštejn, 9. května 60, 250  73 Jenštejn, č.ú. 9526201/0100.

    Vždy variabilní symbol =  číslo popisné.

    Poplatky uhraďte nejpozději do 29. 2. 2020.

Známka na nádobu Vám bude vydána po připsání finanční částky na účet obce Jenštejn na obecním úřadě v úředních hodinách. Prosíme, do variabilního symbolu platby uvádějte číslo popisné budovy, kde bude nádoba na odpad stát. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ!
Kopie pouze ZADANÉHO příkazu k úhradě není dokladem o zaplacení.