Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přístavba MŠ

Statistika radarů

Rezervace sportoviště

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Stredni polabi

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Úhrada poplatků 

Všechny poplatky můžete zaplatit najednou (částky lze kumulovat, např. 14denní svoz 1 800 Kč + bio 600 Kč + pes 250 Kč + roční nájem nádoby na separaci odpadu od domu na plast 200 Kč, celkem zadáte částku 2 850 Kč), a to převodem na účet obce (č.účtu obce je 9526201/0100), variabilní symbol = číslo popisné domu

Platbou na účet zkrátíte dobu čekání při vyzvednutí známek na svoz odpadu a snížíte riziko šíření nákazy Covid 19. Známky pro rok 2021 na svoz odpadů budou vydány nejdříve druhý den po transakci, ne však dříve než 6. 1. 2021. 

Ve výjimečných případech je možná platba platební kartou přes platební terminál na úřadu Obce nebo poštovní poukázkou (složenkou). Předtištěnou složenku si můžete vyzvednout na úřadu obce nebo klasickou poštovní složenkou na Obec Jenštejn, 9. května 60, 250  73 Jenštejn, č.ú. 9526201/0100.

Známka na nádobu Vám bude vydána po připsání finanční částky na účet obce Jenštejn na obecním úřadě v úředních hodinách. Prosíme, do variabilního symbolu platby uvádějte číslo popisné budovy, kde bude nádoba na odpad stát. 

Poplatky prosíme uhraďte nejpozději do 28. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

 

UPOZORNĚNÍ!
Kopie pouze ZADANÉHO příkazu k úhradě není dokladem o zaplacení.

Vodné a stočné

Aktuální (15. 6. 2021) informaci provozovatele vodovodů a kanalizací společnosti VaK Zápy, s.r.o. najdete zde.

 

Pro kalendářní rok 2021 je cena vodného stanovena na 40,79 Kč s DPH za m3 a cena stočného na 42,45 Kč s DPH za m3.

 

Pro kalendářní rok 2020 je cena vodného stanovena na 41,52 Kč s DPH za m3 a cena stočného na 40,52 Kč s DPH za m3.

Poplatek za psa

Poplatek za psa činí 250 Kč (poplatek ze psa držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo je poživatel sirotčího důchodu, činí 100 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 250 Kč.).

Formulář Přiznání k místnímu oplatku ze psů 2021, najdete zde, s Vámi bude sepsáno v úředních hodinách v kanceláři obce. 

Známky pro psy v roce 2021 nebudou - bude využit čip. Od 1. ledna 2020 bylo zavedeno povinné čipování psů, ať již žijí kdekoliv. Každý pes v České republice musí být označen mikročipem a toto upravuje novela veterinárního zákona. Mikročipy mají zajistit identifikaci zvířete a snadnější dohledání majitele. Tuto skutečnost bychom rádi využili v obci Jenštejn tím, že bychom na základě čísel čipů psů, které nám poskytnete na základě nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů, ze dne 8. 12. 2020, mohli nalezeného psa identifikovat. Pracovat na identifikaci nalezených psů bude Obecní policie Radonice, která vlastní čtečku čipů. Pokud se nepodaří nalezeného psa v databázi dohledat a následně kontaktovat majitele, je zajištěna odchytová služba a ta psa odveze do útulku. V případě ztráty psa můžete kontaktovat Obecní policii Radonice na telefonním čísle 724 111 222.

Poplatky za psy a za užívání veřejných prostranství v obci řeší Obecně závazná vyhláška obce Jenštejn č. 3/2019 o místních poplatcích a Obecně závazná vyhláška obce Jenštejn č. 2/2020 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů. Obě* vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři úřadu nebo na webu obce v sekci Vyhlášky.

 

Svoz směsného komunálního odpadu

Výši úhrady za svoz a likvidaci odpadu stanoví usnesení zastupitelstva obce č. 4-1/18/2018-2022.

 

Roční úhrada za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO)

  1. týdenní svoz   2 500 Kč
  2. 14denní svoz   1 800 Kč
         
    Jednorázová cena nádoby na SKO 120 l   605 Kč
   

Doplňková služba*

prodej jednorázových pytlů AVE na SKO 120 l 

  60 Kč

            

*nahrazuje úhradu za svoz pouze při koupi min. 20 kusů, jednotlivě pouze jako doplnění k nádobě a k roční úhradě zvoleného svozu, viz výše.

Svoz biologického odpadu

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností firmou AVE-CZ bude zahájen 5.4.2021. Služba svozu probíhá do konce listopadu (29. 11. 2021) ve 14-ti denních intervalech, každý sudý týden v pondělí (může být v průběhu roku upraveno).

Cena známky na nádobu za svoz bio odpadu:
14denní .......................    600 Kč

Cena za nákup nádoby (jednorázově) na bio odpad o objemu 120 l je 1 030 Kč.

 

Svoz směsného komunálního odpadu a svoz biologického odpadu je řešen smlouvou, kterou jste v minulých letech na úřadu obce podepisovali. Pokud nastala u Vás změna nebo tuto smlouvu nemáte je pro Vás připravena na OÚ a můžete ji podepsat při vyzvednutí nové známky. Její znění naleznete zde a informaci proč se podepisují smlouvy naleznete zde.

Data svozů v roce 2021 najdete v sekci Svoz odpadu.

 

Kdo má nárok na úlevu 50% z poplatku za svoz směsného komunálního odpadu a svoz biologického odpadu?

1. Osoba, která dovršila 65. let ke dni 1.1.2021 a má na území obce Jenštejn trvalý pobyt.

2. Osoba, která se prokáže platným průkazem TP, ZTP, ZTP/P a má na území obce Jenštejn trvalý pobyt.

3. Člen volební komise s trvalým pobytem v obci Jenštejn, který byl členem volební komise v průběhu roku 2020.

4. Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jenštejn, kteří mají na území obce Jenštejn trvalý pobyt.

Sleva je nepřenosná a poskytuje se konkrétní osobě, splňující výše uvedené podmínky (bod 1, 2 a 3), na konkrétní číslo popisné domu na území obce Jenštejn. Tedy pouze jedna 50% úleva na jednoho konkrétního občana (splňující podmínky ve výše uvedených bodech 1, 2 a 3) a jednu nádobu (v případě bio svozu dvě nádoby) v konkrétním domě, ve kterém musí mít tento občan trvalé bydliště.

Pokud si nejste jistí, zda máte nárok na tuto finanční úlevu, zeptejte se prosím na OÚ, kontakt najdete v sekci Kontakty a úřední hodiny

Svoz tříděného odpadu od domu - plast a papír 

Svoz tříděného odpadu od domu (nádoby na plast a papír o objemu 240 litrů) firmou AVE-CZ byl zahájen! 

Služba probíhá jednou měsíčně dle svozového plánu, který je k dispozici v sekci Svoz odpadu

Vývoz těchto nádob hradí obec a pro občany je zdarma. Nájem nádoby od společnosti AVE je 200 Kč/ nádobu a rok. Tento nájem hradí uživatel služby (občan). Vzor Předávacího protokolu, která s Vámi bude na úřadě sepsána, najdete zde

 

Kalendář jednotlivých svozů odpadů najdete v sekci Svoz odpadu.