Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přístavba MŠ

Statistika radarů

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Stredni polabi

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Územní plán obce Jenštejn

Územní plán obce JenštejnKompletní dokumentace k návrhu úprav ÚP

12. 9. 2013 Zobrazit více

Zpráva o plnění rozpočtu obce 1. pololetí 2013

Zpráva o plnění rozpočtu obce 1. pololetí 2013Přinášíme informaci o aktuálním plnění rozpočtu.

24. 7. 2013 Zobrazit více

Obec Jenštejn se připojila ke 2. zlínské výzvě

Obec Jenštejn se připojila ke 2. zlínské výzvě – čerpání evropských prostředků

12. 4. 2013 Zobrazit více

UPOZORNĚNÍ - Čistička odpadních vod

Z důvodu opakovaných havarijních stavů ČOV upozorňujeme na nezbytnost dodržování kanalizačního řádu fyzickými i soukromými osobami a na zákaz vypouštění látek, které do veřejné kanalizace nepatří.

6. 4. 2013 Zobrazit více

Změna ve vedení obce

Pan Jiří Sojovský odstoupil z funkce starosty i ze zastupitelstva a novou starostkou obce se stala paní Zdeňka Fryková


Pan Jiří Sojovský, stávající starosta obce Jenštejn, odstoupil na 22. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn konaném dne 27. března 2013 z funkce starosty obce. Současně rezignoval i na své členství v zastupitelstvu. Novou starostkou obce byla zvolena paní Zdeňka Fryková. Kontakty na novou starostku obce zůstávají stejné.

1. 4. 2013

Změna plánu rozvoje VaK Středočeského kraje pro Dehtáry

Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje pro Dehtáry schválena

19. 12. 2012 Zobrazit více

Jak budou vypadat daňové příjmy Jenštejna od nového roku?


Obec Jenštejn bude mít vlivem nárůstu počtu hlášených obyvatel a změny rozpočtového určení daní od roku 2013 významně větší daňové příjmy.

Po dlouhých letech vyjednávání se politická reprezentace dohodla na částečném narovnání rozdílů mezi příjmy malých a velkých měst v České republice, a to novelou tzv. zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.). Tato již platná legislativní změna, která byla uveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod č. 295/2012 Sb., přinese od roku 2013 do rozpočtu obce Jenštejn každý rok významné prostředky dle odhadu ve výši 1,2 mil. Kč (cca 15% navýšení) a od roku 2014 dokonce ve výši 1,8 mil. Kč (cca 20% navýšení) oproti stavu, kdyby v daných letech k tomuto navýšení nedošlo. Současně dochází v Jenštejně k trvalému nárůstu počtu hlášených obyvatel (994 obyvatel  k 31. 8. 2012), což také vede ke zvýšení daňových příjmů obce.

Jelikož jsou daňové příjmy pro obec nyní a v budoucnu i nutně budou naprosto dominantním zdrojem příjmů s přibližně 80% podílem na celkových příjmech obce, je tato skutečnost pro další rozvoj Jenštejna mimořádně důležitá a pozitivní. Dalšími pravidelnými příjmy obce jsou zpravidla poplatky za odpad, nájemné za vodovody a kanalizace a odměna za poskytování služeb hasičské jednotky v obci Radonice.

Více informací naleznete zde.


1. 10. 2012 Zobrazit méně

Stránka